En blogg om psykisk ohälsa, MS och Livet

Alla inlägg under juli 2013

Av Sara Modigh - 8 juli 2013 23:15

 

Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan eller via internet. En person som mobbar en annan kallas mobbare. Mobbning kan involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövning, ofredande och sexuellt ofredande.Fysisk mobbning(slag, sparkar, knuffar, dra i håret, tafsa, trycka upp mot vägg, förstöra kläder, väskor eller skolarbeten med mera)

Verbal mobbning (rykten, hån, hot, glåpord, öknamn, klotter, nedsättande kommentarer)

Psykisk mobbning (blickar, suckar, kommentarer, imitationer (t.ex imitera någons haltande, sätt att tala, etc), vända ryggen till, inte lyssna på förslag, flytta sig om någon sätter sig bredvid, resa sig upp och lämna sällskap när någon anländer, ignorera, utfrysning, ogrundad portning och svartlistning)

E-mobbning (rykten via exempelvis chattprogram eller communityn, förtal via Internet-sidor, hot via SMS, spridning av bilder och filmer på till exempel Internet utan godkännande med mera, trakasserier på forum, bloggar och wikier)

Övriga former (beställa varor, göra ansökningar, skriva insändare och kontaktannonser i den mobbades namn, sprida den mobbades kontaktuppgifter)

Mobbning finns inte som brottsrubricering i svensk lagstiftning, men de handlingar som kan ingå i begreppet är ofta brottsliga. Att knuffa någon är exempelvis misshandel. Att utge sig för att vara en annan person är urkundsförfalskning.Kränkning
, det att kränka någon eller något. Kränka är en avledning av det svenska ordet krank, 'dålig', 'sjuk'. Ordets ursprung är den germanska stammen kranka-, 'krokig'. Kränkning har flera närliggande betydelser såsom att förolämpa, vanära, våldföra sig på eller att bryta mot (till exempel en bestämmelse).

Att kränka någon är att behandla en person nedsättande i ord eller handling, eller att göra ingrepp i dennes rättigheter eller frihet. Synonymer är förödmjuka, skymfa och såra. Kränkning kan vara en brottslig handling. Att förtala eller förolämpa någon kan vara ärekränkning, och andra typer av kränkande handlingar kan vara brottsliga till exempel enligt de olika lagarna mot diskriminering. Kränkning kan också vara grund för skadestånd. En äldre betydelse av ordet är att ha samlag med en kvinna på ett vanärande sätt, såsom utanför äktenskapet eller med våld.

Kränkning kan vara att inte respektera en bestämmelse, överenskommelse eller avtal.Förolämpning är i Sverige även ett brott enligt brottsbalkens 5 kap. 3 §. Brottet kan ge böter; om brottet anses grovt är maxstraffet 6 månaders fängelse. Förolämpning enligt brottsbalken är en gärning om den består i att någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, om handlingen inte uppfyller villkoren för förtal eller grovt förtal.    
En förolämpning syftar till att förlöjliga, förnedra, kränka eller reta upp en annan person. Ofta tänker man på verbala förolämpningar, men man kan förolämpa även med exempelvis gester, klädsel, musik och beteende. Ett annat ord som används för detta är pejorativ (från latinets pejoratus, vilket betyder producera sämre eller försämra); innebörden är att ett ord, uttryck eller tonfall, har en nedsättande, eller klandrande karaktär.
Ofredande
 är ett brott i svensk rätt. Det definieras i brottsbalkens kapitel 4, §7: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Som ofredande räknas också telefon- och brevterror. Även mobbning har under senare tid räknats som ofredande. Sker närgånget sexuellt beteende räknas detta istället som sexuellt ofredande.

Ofredande faller under allmänt åtal. Det vanligaste straffet för ofredande är böter och det är mycket sällsynt att döma någon till fängelse


Förtal är ett brott som innebär att sprida uppgifter om någon i syfte att utsätta honom eller henne för andras missaktning.


Diskriminering i juridisk mening är det när en person utsätts för negativ särbehandling utan giltig grund, av skäl som beror på personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringsförbuden gäller i offentligrättsliga och i många fall även i civilrättsliga sammanhang och omfattar ett flertal lagar. Mest grundläggande kan sägas vara statens skyldighet enligt regeringsformen att inte diskriminera, men även privata rättssubjekt som näringsidkare måste iaktta diskrimineringsförbuden. Olaga diskriminering är förbjudet enligt brottsbalken, men regleras framförallt i diskrimineringslagen.

De områden inom vilka det enligt diskrimineringslagen,kapitel 2 , är förbjudet att diskriminera människor är:

 • arbetsmarknaden (förbjudet att diskriminera arbetstagare, arbetssökande, de som söker eller fullgör praktik och inhyrd personal)
 • utbildningsväsendet (förbjudet att diskriminera barn, elever, studenter och sökande inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och högskola som omfattas av skollagen)
 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 • medlemskap i arbetstagarorganisation, arbetsgivarorganisation eller yrkesorganisation
 • Tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder (förbjudet att diskriminera kunder)
 • Hälso- och sjukvården och socialtjänsten
 • Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd (förbjudet att diskriminera mottagare av stöd och bidrag)
 • Värnplikt och civilplikt (förbjudet att diskriminera värnpliktiga och civilpliktiga)
 • Offentlig anställning(förbjudet för myndighetspersonal att diskriminera medborgare)

Olika typer av diskriminering

De olika diskrimineringslagarna är lite olika formulerade, men generellt sett finns det en samsyn när det gäller vad som menas med diskriminering. De handlingar som är förbjudna är:

 • Direkt diskriminering är när en person direkt i den aktuella situationen negativt särbehandlas. Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringsförbudslagen,
 • Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse som synes neutral men som drabbar vissa personer hårdare. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst. Se NJA 1999 s. 556
 • Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Exempel: Upprepade kommentarer från övrig personal av rasistisk innebörd till en anställd kan anses vara trakasserier, liksom ständiga "skämt" om blonda kvinnor och utfrysning av en ensam kvinna på en manlig arbetsplats. I det första fallet blir det trakasserier på grund av etnicitet, i det andra trakasserier på grund av kön.
 • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Exempel: Ovälkomna sexuella inviter är sexuella trakasserier, oavsett om de omfattar "bara" upprepade, påträngande samtal av sexuell natur eller även omfattar kroppsberöring eller uttalade förslag på sexuella möten.

Dessutom är det förbjudet att beordra någon att diskriminera och olika typer av repressalier mot en person som påtalat eller anmält en diskriminering är förbjudet. Inom en del områden finns det ytterligare förbud. Inom vissa områden finns också tvång på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering i form av till exempel upprättandet av jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner,kapitel 3 (Vid drivande av näringsverksamhet och för myndigheter och inom utbildningsväsendet.)


Av Sara Modigh - 8 juli 2013 01:57

För några dagar sedan fick jag höra via en Facebook-vän att någon lagt upp en bild på mig (mina armar utklippta från en bild) på ett instagramkonto.

 

När jag kontaktade personen angående att lägga upp bilder utan tillåtelse så tog personen bort kontot. Men jag har en  misstanke om att denna person bara startade ett nytt konto. Så jag undrar om ni som har instagram vill vara snälla och säga till mig om ni råkar se en bild som skulle kunna vara på mig. 


Jag blir lite förvånad, Varför klipper man ut en främmande människas armar från en bild och lägger upp på instagram, och varför "gillar" andra detta? Skumt tycker jag. Visst jag skäms inte över mina armar. Men just den bilden och med den klippningen är så fruktansvärt fult och representerar för mig en hemsk tid i mitt liv och är därför inget jag vill att främmande människor ska lägg ut.

Tur att "hen" bara hade 12 följare på sin instagram och att kontot försvann fort. Men som sagt, misstänker att ett nytt konto kan ha skapats. 


Av Sara Modigh - 7 juli 2013 20:50

Mitt namn är Therese, eller ja i de flesta sammanhang är de Mini. Et smeknamn som följt efter mig sedan barnsben. Är idag snart 28 år.

Min historia börjar redan som 4-5 åring. Blir sexuellt utnyttjad (med ALLA minnen i behåll.... vilken tur). Lever i en bubbla med min mor och min syster eftersom min far just då är aktiv alkoholist. Det mest från min barndom är väldigt blurrigt och det som jag kommer ihåg är inga trevliga minnen.
Vid 12 år ålder har jag mina första självmords tankar efter ett bråk med min far. Ist för att hoppa ut från ballongen sätter jag mig o skadar mig  handleden med hopp om att få förblöda. Visste ju inte bättre just då. Men min tanke var att jag innerligt ville dö.
Efter de så går allt utför i princip. Börjar högstadiet, skadar mig mer. Ristar in namn och diverse grejer på armen. 
Gör allt för att göra min mor glad och försöker sköta mig (går sådär).
 
I gymnasiet så går allt ännu mer utför.
Nu har jag börjat supa, knulla och slåss. 
Att skada mig blev lättare då jag plugga till bagare (brännsår hände VÄLDIGT ofta). Blir ännu en gång sexuellt utnyttjad av en kille som jag var kär i (lite dumt men man var ju ung och dum rent ut sagt. Tvingad till det ena och andra, gav igen sen dock)
Jag blir gravid med en kille jag trodde jag älska. Ville inte göra abort men gjorde de iallafall pga att han ville inte ha barnet.
Blir ännu sämre då. Super, knullar och slåss ännu mer. Kommer mycket väl ihåg att jag slår sönder en lägenhet (inte min) för att jag var arg och ledsen över aborten. Ännu en gång vill jag ta mitt liv men i sista stund hittar något förnuft mig och jag söker till BUP i Lund. Min mor förstår då hur jag mår efter lögner att jag mår bra och att skolan sköts osv. 
 
Går ändå ut skolan med väldigt bra betyg trots misstag. Fick jobb direkt efter skolslut. Eftersom jag är en prestations människa (inte bra för min del, kommer till detta) så jobbar jag så hårt att jag går in i väggen. Jag själv trodde att detta var migrän och trötthet då. Sa upp mig som bagare och börja med telefon försäljning, jag är rätt grym på detta när jag har mina maniska perioder (är född med talets gåva som min far brukar säga). Jobbar stenhårt tills jag blir bäst på företaget och jobbar mig högre upp i systemet (ska nu sälja Viasat). Går in i väggen igen (trött igen trodde jag). Blir bäst där oxå oxh får en resa till New York (går in i väggen IGEN, nu tycker man att jag borde fattat att något är fel... nä...). Slutar på Viasat och börjar plugga socialpsykiatri.. SÅKLART pluggar jag röven av mig där, får bra betyg och bra praktik vilket leder till jobb på ett beh.hem i Höör. 
Efter ett års pluggande och konstant jobbande går jag in i väggen igen... vad händer? Jo, jag vilar mig i en vecka och sedan börjar jag på Telenor som kundtjänst medarbetare. Blir väldigt bra där oxå, såklart. Nu bllir jag sjukskriven.
Ringer min far och frågar vad de är för fel på mig. Han hade bara väntat på att jag skulle ringa. Han visste att jag va som han, men jag hade inte lyssnat när han varnat mig tidigare. 
Förklaring: Jag ska bli BÄST! När jag blivit de.... FORTSÄTT!! du kan bli bättre! Annars duger jag inte... Är så än. Vilket betyder att jag inte kan göra något än förens jag tagit itu med grundproblemet varför jag är sån.
 
Kommer in i psyk... mediciner... jag?? äsch fuck that!
jag super, knullar och slåss.... vanliga Mini...
 
Gömmer mig bakom WoW (world of warvraft). Där ser ingen mig eller hör mig.
 
Allt blir värre och värre...
Efter ett tag träffar jag Christian (idag min fästman och far till barnet jag bär).
Han har sett allt med mig. Mina värsta och sämsta stunder.
 
Senaste 3 åren har varit hell för mig. 
Blivit våldtagen av mannen i en familj vars skulle bli mitt familje hem...,
Lidit av en sorts ätstörning, jag svälter mig själv för att jag är ej värd mat, ej värd att ta mitt liv eller att älskas/älska någon.... det tog hårt!
Min drog blev starkare (självskador).
Såhär har det sett ut...
skit på skit på skit......
Även om där blivit många självmords försök så har jag menat de varje gång, tyvärr...
 
Idag är jag 9 månader fri från min drog, lever med min Christian som verkligen är min klippa och mitt allt (har mitt liv att tacka han, bokstavligt).
Ovanpå allt dåligt och "bra" så ska vi bli föräldrar!!
Jag kämpar numera inte bara för mig utan för min blivande familjs skull.
Jag vill leva!
MÅSTE jobba på min själv bild... (finns väl inget jag kan säga som är bra med mig ... ÄN!!)
 
Är idag 28 år... 23 år av ett rent helvete har fått mig att inse att jag vill hjälpa andra  i min sits!
Lider av Bipolär, borderline och har även ADHD men den ser jag som en gåva!
Har fått förlika mig med att jag möjligtvis aldrig kommer kunna jobba igen...
men så får de vara! Mina barn ska få ha sin mor vid liv! Jag vill leva ett "drägligt" liv... så bra det går...
 
Oj oj, förlåt för romanen! Finns mycket som bubblar upp och vill ut!
Hoppas jag kan börja på min bok snart!
 
"Oftast syns inte ärren på en trasig själ utanpå...
När ärren syns utanpå har man försökt laga själen inuti...
Utan att lyckas..."
 
 
Therese Mini Nilsson
Av Sara Modigh - 7 juli 2013 17:15

-121 miljoner människor världen över lider av depression. (World Health Organization)

- 2/3 av dom som lider av depression söker aldrig behandling.


http://twloha.com/obehandlad depression är den största orsaken till självmord, och självmord är den tredje ledande dödsorsaken bland tonåringar. (NIMH)


Om SjälvskadorÄven om det inte alltid är fallet, kan ofta obehandlad depression och annan kamp leda till osunda sätt som vi försöker hantera den smärta vi känner. Vi försöker hitta något som vi kan göra för att ta bort smärtan, smärtsamma känslor eller negativa tankar som vi upplever. Ofta de saker som vi vänder oss till verkar hjälpa först, ser ut att tillhandahålla en del av lättnad som vi behöver. Men även om de kan verka som de hjälper, så är de ofta ohälsosamma i sig och blir till slut ännu större kamper som missbruk såsom narkotika, alkohol, ätstörningar eller självskadebeteende. 

Självskador var fortfarande väldigt mycket av ett mysterium fram till 1996 då prinsessan Diana avslöjade att hon hade kämpat med det. Det har blivit mycket mer synliga i samhället under de senaste tio åren. Självskador även kallas självstympning, självtillfogade skador, eller självskademissbruk. Det kan definieras som avsiktliga, repetitiva, impulsiva, icke-dödliga skador på en själv, inklusive men inte begränsat till; 

1) att skära sig 

2) bränna sig 

3) plocka eller störa sårläkningen 

4) infekterar sig själv 

5) slår själv eller objekt 

6) föra in föremål i huden 

7) blåmärken eller benbrott och 

8) vissa former av att dra hår 

Experter uppskattar att 4% av befolkningen kämpar med självskadebeteende. Det har samma förekomst mellan män och kvinnor, även fast det i vissa populärkulturer kan verka vara mer utbrett bland flickor. 

Även om dessa beteenden medföra allvarliga risker, kan de vara symtom på ett problem som kan behandlas.
 
 
• Tomhet 

• Oförmåga att förstå eller uttrycka känslor 

• Ensamhet 

• Rädsla 

• Tidigare övergrepp 

• Depression 

Självskador, liksom många beroenden, är ofta en coping mekanism för att hantera vissa slags inre smärtor, många som kämpar med det kan också kämpa med andra frågor som ätstörningar och alkohol-och drogmissbruk. Även om självskadebeteende kan vara någons sätt att hantera eller lindra smärtsamma eller "svåra att uttrycka känslor" är det i allmänhet inte ett självmordsförsök. 

Farorna med självskadebeteende - Även om självskadebeteendet kanske inte handlar om självmordsförsök, kan den som självskadar sig orsaka allvarliga, till och med dödliga, skador på sig själv oavsett om självmord är avsiktligt eller inte. Även den fortsatta cykel av missbruk och självdestruktivt beteende, som i missbruk och andra ätstörningar kan ha en destruktiv inverkan på en hälsa både fysiskt och psykiskt, och kampen förvärras allt eftersom tiden fortsätter utan behandling. 

( www.selfinjury.com) Forskning visar att de som behöver professionell hjälp och behandling har en mycket bra möjlighet att återhämta sig, och finna befrielse från symptom som depression och ångest samt andra. (APA, 1998) 
Om självmord 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att varje år dör ungefär en miljon människor av självmord, vilket motsvarar en global dödlighet på 16 personer per 100.000 eller ett dödsfall var 40:e sekund. Det förutspås att år 2020 kommer graden av dödsfall att stiga till en var 20:e sekund. 

WHO dessutom rapporter om att: 

Under de senaste 45 åren har självmord ökat med 60% globalt. Självmord är nu bland de tre vanligaste dödsorsakerna bland personer 15-44 (man och kvinna). Självmordsförsök är upp till 20 gånger vanligare än fullbordade självmord. 

Även om självmord har traditionellt varit högst bland äldre män, har det bland unga människor ökat i sådan omfattning att de nu är den grupp som löper störst risk i en tredjedel av alla länder. 

Psykiska sjukdomar (särskilt depression och missbruk) är associerade med mer än 90% av alla fall av självmord. 

Men självmord resultat av många komplexa sociokulturella faktorer och är mer sannolikt att inträffa under perioder av socioekonomiska, familj och individ kriser (t.ex. förlust av en älskad, arbetslöshet, sexuell läggning, svårigheter med att utveckla en identitet, ta avstånd från en gemenskap eller andra sociala / övertygelse grupp och ära). 

WHO säger även att: 

att i Europa, särskilt Östeuropa, har de högsta självmordstalen redovisas för både män och kvinnor. 

Östra Medelhavsområdet och republikerna i Centralasien har de lägsta självmordstalen. 

Nästan 30% av alla självmord sker i världen i Indien och Kina. 

Självmord globalt efter ålder är följande: 55% är mellan 15 och 44 år och 45% är i åldern 45 år och äldre. 

Ungdoms självmord ökar kraftigt.


I USA, Center of Disease Control and Prevention visar följande: 

Totalt sett är självmord den elfte vanligaste dödsorsaken för alla amerikanska amerikaner, och är den tredje vanligaste dödsorsaken för ungdomar 15-24 år.

män löper fyra gånger större risk att dö i självmord än är kvinnor. Men kvinnor är mer benägna att försöka begå självmord än är män. 

 

Vi på TWLOHA tror att räddning är möjlig, och har åtagit sig att förmedla hopp till andra som känner av den dagliga kampen av att leva i en trasig värld. 
Av Sara Modigh - 6 juli 2013 22:45

Är detta verkligen lycka?
Tycker ni detta låter som glädje?
Detta är vad man får av era "lyckopiller" och "happy-pills" som ni kallar dom.
Detta är då inte lycka i mina öron!
vanföreställningar (hallucinationer).
SSRI discontinuation syndrome (brain zaps)
mardrömmar,
 ångest 
domningar 
stickningar,
 skakningar,
muskelsträckning,
bristande uppmärksamhet, 
synstörningar,
ofrivilliga muskelsammandragningar,
 onormal koordination, 
minskade känslor, 
talsvårigheter, 
  migrän, 
svårigheter att svälja,
yrsel,
 huvudvärk,
 diarré, 
illamående, 
muntorrhet, 
 trötthet.
halsont,
 ökad aptit,
 depression,
 känna sig konstig,
 upprördhet,
 oro,
 minskat sexuellt intresse, 
  
öronringningar, 
hjärtklappning, 
värmevallningar, 
gäspningar,
 magont, 
orolig mage, 
ökade svettningar,
muskelvärk,
 sexuella störningar,  
hallucinationer, 
 likgiltighet, 
onormala tankar, 
kramper, 

kallsvettning,
 ryggont,
 muskelryckningar, 
behov att kissa på natten,
problem med att kissa,
 sjukdomskänsla,
 svaghet,
 törst, 
viktuppgång. 
aggression, 
förföljelsemani,
 självmordstankar, 
onormala rörelser, 
svårigheter att röra sig,
 fläckar framför ögonen,
 dubbelseende, 
ljuset sticker i ögonen, 
dålig cirkulation i armar och ben, 
talsvårigheter, 
hicka, 

ont i munnen, 
sår på tungan, 
tungproblem, 
munsår, 
svårigheter att kissa, 
torr vagina,
underlivsflytning,  
gångsvårigheter,
hemska onormala drömmar, 
självmordsbeteende,
problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning och gångsvårigheter), 
svimningsanfall, 
ledvärk, 

,darrningar, 
stelhet, ryckningar eller skakningar i t.ex händer och fingrar. 
ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser
Blodtrycksfall och hjärtklappning som medför risk för svindel kan förekomma. 
akuta muskelkramper. 
blodtrycksfall 
Dåsighet,  
 Retlighet,
smakförändring,
 sömnproblem, som abnorma drömmar och sömnlöshet, 
aptitlöshet,
sömnighet,
 förvirring,
 nervositet,
 försämrad koncentrationsförmåga,
panikattacker 
gäspningar,

 synstörningar, som dimsyn, 
Tankar på att skada sig själv/begå självmord.
ökad benägenhet för blåmärken och blödningar.
ökad muskelspänning,
klåda och brännande känsla utan uppenbar orsak (parestesi), 
darrningar.
 klumpighet
balanssvårigheter, 
plötsliga ofrivilliga onormala rörelser,
förvirring.
Problem att fokusera blicken.
Aptitförlust,
  Förändrad smakupplevelse, 
tandagnisslan/tandbitning,.
Svaghet,
 energilöshet (asteni).
 nervositet, 
onormala hudsensationer såsom kittlande känsla, 
 apati.
 Nästäppa..
 Muntorrhet Vid längre tids behandling medför detta ökad risk för tand- och munslemhinneskador. 
Trög mage.
lätta darrningar,

 stelhet,
I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla. 
Hjärtklappning. 
Blodtrycksfall med yrsel kan förekomma.
 aggressivitet,
 vanföreställningar (hallucinationer).
  Nervositet,
 rastlöshet,
 ostadighetskänsla.
 insomningssvårigheter,
förvirring
drömstörningar.
Ilska/fientlighet, 
  ”Myrkrypningar”, 
domningskänsla,
 svårighet att samordna rörelser,
 darrningar.
  Ringande ljud i öronen.
 svaghet.
  sjukdomskänsla (illamående), 
 irritabilitet.
viktökning
kraftlöshet, 

svimning 
blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma 
svårighet att påbörja rörelser, 
känsla av irritation
 svimning
 lågt blodtryck 
,rörelsetröghet,
 rastlöshet i benen, 
Svimningskänsla vid stående på grund av lågt blodtryck,     
balanssvårigheter  
hjärtklappning, 
magsmärta, 
andfåddhet utan fysisk ansträngning. 
stickningar i huden, 
nedsatt koncentrationsförmåga, 
 torra eller irriterade ögon,  
 rinnande näsa, 
håravfall,
glömskhet,
 förvirring, 
hallucinationer,
 humörsvängningar,
öronsusningar,
 hörselrubbningar,
 muskelsvaghet, 
andningssvårigheter,
 nedstämdhet,
 uppjagad sinnesstämning, 
aggressivitet,
 Och då är detta bara dom biverkningar som JAG fått, varje medicin hade också 500 biverkningar jag inte fick.. 
Som typ cancer, hjärnblödningar, hjärtattack , hjärtsvikt , plötslig oförklarlig död och lite annat roligt som man säkert kommer bli lycklig av att få...

Av Sara Modigh - 6 juli 2013 15:51

   
Psykiatriker / psykläkare är en blyg art som gärna håller sig till sig själva. Liksom radiologer och narkosläkare väljer dom den inriktningen utefter att kunna träffa så lite människor och därmed så lite jobbiga patienter som möjligt.
 
En psykiatriker parar sig ofta med en sjuksyster som är inom samma genre, och skaffar sig i regel 2-3 barn. Psykiatriker kan bli väldigt gamla och ses ofta ute länge på arbetsmarknaden då de med sin makt med tiden ofta kan undvika anmälningar. De har inget slitsamt arbete vilket gör att deras kroppar håller lite längre än vanliga arbetare. Äldre psykiatriker hyllas gärna också av sina medarbetare då de utan empati skriver ut patienter på löpande band och står för gammeldagsa åsiker om att allt är patientens fel - vilket underlättar för all personal inom branschen.
 
Som unga kan de till en början vara empatiska men detta växer sedan bort med tiden, om nu evolutionen upprepar sig i de yngre generationerna, men forskarna har sett ett tydligt samband. Både män och kvinnor kan vara fientligt inställda mot kvinniliga patienter, men är mer tillmötesgående vad som gäller sjuka män.
 
Om man vill se en psykiatriker kan man särskilja dom genom att de ofta har bruna byxor på sig, psykiatriker från balkan har därimot ofta jeans på sig. De går ofta med snabba steg längs korridorens vägg utan att skapa ögonkontakt med någon, då detta kan skapa förvirring hos patienter att de är empatiska eller inbjuder till kontakt.
 
Om du möter en psykiatriker så hjälper det inte att springa, utan gör ungefär som med lejon. Låt Psykiatrikern fritt trampa sitt revir för att sedan acceptera dig om du sitter still och är tyst. Psykiatriker har väldigt lite tid eftersom de har en lång lunch att inhämta, varav du försöker avlägsna dig stilla men relativt fort.
Att hetsa eller ifrågasätta psykiatrikern kan däremot trigga igång LPT- bedömning som straff, eller få den stackars läkaren att utstöta olika jobbiga ljud, svärord eller senare - skriva helt avvikande journalanteckningar.
 
För dig som ändå vill träffa en psykiatriker som patient är det rent omöjligt. Psykiatriker lever mest fritt ute på sina båtar eller flotta landställen, eller hyserar fritt med fröjdande sjuksköterskor på årets jobbfest.
 
Psykiatrikern gillar nämligen att göra bedömningar på sina patienter baserat på vad sjuksköterskor sagt som dom baserat på vad mentalskötare sagt om dom. Vilket gör att det finns stor chans tlll missbedömning och fel.
 
Ja det är faktiskt helt omöjligt att få prata med psykiatriker om du är patient. Detta är den enda i arten Läkare som faktiskt får tillåtelse att göra livsavgörande bedömningar utan att varken sett eller pratat med patienten.
Det gör psykiatrikern till en mycket farlig art, ungefär som ett lejon.
 

Av Sara Modigh - 6 juli 2013 03:37

Mörka tysta nätter, nedbäddad i min varma mjuka säng tittandes på en bra tv-serie, där känner jag mig tryggast. Där mår jag som bäst.
Så denna veckan vill jag tipsa om en tv-serie som heter
The Mentalist

Serien handlar om en man vars fru och barn blir mördad av en seriemördare. Man får följa karaktären i hans jakt efter mördaren tillsammans med CBI. Patrick Jane som han heter har en speciell talang, han är expert på att läsa av människor. Med sin bristande respekt för regler hamlar han och teamet i CBI ofta i trubbel.

Detta är en serie som jag tycker är väldigt bra. Det är en serie som ger mig en varm trygghetskänsla och som man kan titta på med ett leende på läpparna. Jag tycker att The Mentalist är lite av en blandning av några av mina andra favorit serier nämligen The Closer, Lie to me och psych.

Helt klart en serie som jag rekommenderar till alla som gillar kriminal-serier med humor.

Det ända minus jag kan komma på är att mordutredningsserier kan bli lite tjatiga efter ett tag. Men så är det med de flesta serier när man ser många avsnitt i tät följd.

Jag ger The Mentalist 4 av 5 Fluffisar

Av Sara Modigh - 4 juli 2013 05:37

Jag som i vanliga fall har svårt att komma till ro och somna har det ännu svårare nu. Jag känner mig som en skakad läskflaska i kroppen. Fast jag är jättetrött så kan jag inte somna för att det kryper så i hela kroppen. Jag har börjat ta Sobril igen, men det ger ingen effekt alls. Eller jo, det gör mig ännu tröttare. Var på akuten för några dagar sedan. Sex timmar för att doktor skulle killa mig under fötterna. Hon ville ha mig inlagd samtidigt som hon ansåg att det bara är ångest som ger mig mina problem. Så då ansåg jag att om det är ångest så mår jag bättre av att vara hemma i en lugn, trygg och någorlunda ångestfri omgivning. Men myrkrypningarna vägrar ju att ge sig. Vad ska man göra?

Om Mig


Mitt namn är Sara, jag är i tjugoårsåldern och lever med ett flertal diagnoser. Vardagen är inte lätt när man lider av psykisk ohälsa och alla fördomar man stöter på i vardagen gör inte saken lättare. Jag bloggar om psykisk ohälsa för att minska tabun

  Polyhymnia__@hotmail.com

Copyright

 

Besöksstatistik

Sök i bloggen

Gilla bloggen på Facebook

 

Min instagram

Kategorier

Arkiv

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Follow on Bloglovin saramodigh

 

Länkar

Hjärnkoll

Gör som jag, visa att du tycker att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Visa ditt stöd på www.hjarnkoll.se

 

RSS

Follow

Gästbok

Dela Bloggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se