En blogg om psykisk ohälsa, MS och Livet

Inlägg publicerade under kategorin Medicin

Av Sara Modigh - 13 mars 2013 00:49

Hur påverkar egentligen vi våra barn genom att i allt lägre åldrar och i större utsträckning medicinera dem med psykofarmaka?


Vad många kanske inte vet är att det inte finns några mediciner mot psykisk ohälsa hos barn. Man använder sig istället för mediciner skapade för vuxna.
Detta skapar problem eftersom det inte finns några studier i hur dessa mediciner påverkar hjärnan hos ett växande barn.


Psykofarmaka skapar en kemisk obalans i hjärnan och hos ett växande barn kan detta ge förödande konsekvenser.
Man har till exempel gjort studier som visat att självmord ökar med 12% hos ungdomar som äter Prozac (Fluoxetin).
Dessa studier doldes för allmänheter under många år. Inte förens 2007 infördes den så kallade "black Box" varningen som tvingade läkemedelsföretagen att skriva ut en varning i sin bipacksedel om att våldsamt beteende kunde öka/uppkomma , att självmordsförsök och självmord setts öka hos patienter med denna medicinering.

Dock behövde dem bara skriva att det gällde barn och ungdomar under 18 år. Men vittnesmål säger att det även sker hos vuxna användare. Presoner som aldrig haft en våldsamtanke i hela sitt liv började bli aggresiva och människor som aldrig tänkt på självmord drabbades av så mycket självmordstankar att självmordsförsök och till och med lyckade självmord utfördes.


I USA är förskrivningen av psykofarmaka till barn som störst. Hela 90% av alla förskrivningar i hela världen av Ritalin går till USA. Barn i så låga åldrar som två år får psykofarmaka utskrivet. Man gör reklam efter reklam som faktiskt riktar sig till barn om att man skall ta mediciner.Dessa reklamer är så fel, Eller reklam överhuvudtaget om att äta mediciner mot psykisk ohälsa är enligt mig fel. 


Idag ses dessa mediciner som en enkel lösning på många av våra "problem". Man medicinerar barn i trotsåldern och man medicinerar alla barn som inte mognar lika snabbt som andra. Man medicinerar tonåringar för deras tonårshumör och så vidare. Det finns till och med barn som blir medicinerade för att deras kompis flyttat. Det är ju fruktansvärt. Hur ska dessa barn kunna utvecklas till att bli problemhanterande vuxna om dem aldrig får lära sig att hantera något som barn?


6 miljoner barn i USA äter medicin mot adhd.

Det skrivs ut mer och mer psykofarmaka till barn och ungdomar. Mediciner som inte har några ordentliga bevis för att fungera med att göra en förbättring hos barnen. Det man däremot har kunnat bevisa är att Hjärnan krymper.

 


En Amerikansk psykiatriker vid namn Nancy Andreasen har visat att antipsykotiska medel (som Haldol, Seroquel, Risperdal) faktiskt får patienternas hjärnor att krympa ihop.
Dessa mediciner ges idag till miljontals människor världen över.

Nancy studerade 211 patienter med diagnosen schizofreni i så lång tid som 14 år. Hon fann då att både gamla antipsykotiska medel (som Haldol) och nya (som Risperdal, Seroquel, Zyprexa) är "förbundna med mindre volym hjärnvävnad"
Förkrympningen av hjärnorna hade samband med den dos patienterna fick.
Ju mer av de psykiatriska drogerna, ju "mindre volym av grå vävnad"
hon kunde också rapportera att grad av "sjukdomssvårighet och missbruk, hade minimala eller inga effekter" på krympningen av hjärnorna. Psykiatrikerna kan med andra ord inte hävda att det är den "underliggande sjukdomen" som orsakar detta


Psykiatriker utsätter just nu miljontals människor världen över och hundratusentals, ja förmodligen miljontals barn för hjärnförkrympande behandling, och förskrivningen av pillren till barn är på väg att få fotfäste i Sverige.
Säkert ett tusental barn i Sverige får Risperdal. Inte på grund av de är psykotiska utan för att de inte kan sitta still i skolan. vilken långvarig effekt kommer detta ge?


Fler biverkningar som påverkar barnens hälsa är fettman som ofta är förknippad med psykofarmaka. Det finns små barn som drabbats av stroke till följd av sin medicinering. Barn som blir överviktiga och får diabetes. Barn som drabbas av hjärt- och Kärlsjukdomar i jättelåga åldrar. Barn som får njursvikt och leverskador av mediciner utskrivna för allt mindre och mindre anledningar.


Det sägs att av 13 skolmassakersförövare i USA så hade 8 av dem använt sig av mediciner mot psykisk ohälsa. Mediciner med våldshandlingar som biverkan. Det sägs också att så många som 4 av 100 barn kommer att riskera att dö av sin "psykmedicin". Under ett år begick 2000 barn och ungdomar självmord som kunnat föreskrivas till att dem åt mediciner mot psykisk ohälsa.


Så hur kommer allt detta sluta. Kommer vi alla att falla offer för den allt mer utskrivna psykofarmakan? Kommer vi förstöra våra barn att till den graden att dem inte kommer klara av att vara vuxna? Kommer vi medicinera ihjäl folk?
Eller kommer forskningen kunna hitta mer säkra sätt att behandla barn och vuxna med psykisk ohälsa?
(blogg inlägg inspirerat av "Generation RX" en dokumentär om psykofarmaka från USA.)

http://movies.netflix.com/WiMovie/Generation_RX/70120653?trkid=5414466

Av Sara Modigh - 12 februari 2013 23:45

IMG_2440

Mediciner, Hjälper dem något egentligen? Jag har testat ett tiotal olika mediciner mot min problematik. Men ärligt talat så tycker jag inte att det är någon av dem som har hjälpt mig. Kanske är det för att jag har dåligt tålamod och tröttnar på att ta dem när jag inte fått någon effekt på ett par veckor. Kanske är det för att jag inte velt ha några starkare (sådana som man kan bli beroende av) mediciner. Kanske är det för att jag har så många olika slags problem? Jag vet inte. Men för mig har medicineringen inte fungerat så väl som jag skulle velat. Nån medicin har funkat bra för att den gör att jag sover ordentligt, MEN den funkar bara om man tar den max en gång varannan vecka + att jag får extrema vredesutbrott efter att jag tagit dem. Så som vanligt mer dåliga biverkningar än possitiv hjälp.


Här är några av medicinerna som jag testat1. Seroquel VAD SEROQUEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Seroquel innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika. Seroquel kan användas för att behandla flera sjukdomar, som t.ex.:

Bipolär depression: då du kan känna dig nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

Schizofreni: då du kanske ser, hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, spänd eller deprimerad.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Seroquel även när du känner dig bättre.


2. venlafaxin

VAD VENLAFAXIN ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Venlafaxin Actavis är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Venlafaxin Actavis är en behandling för vuxna med depression. Venlafaxin Actavis är även en behandling för vuxna med social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig att må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.

Venlafaxin som finns i Venlafaxin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


3. ABILIFY

ABILIFY tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotika.Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

ABILIFY används för att behandla vuxna personer som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos patienter som har fått effekt av ABILIFY motverkar läkemedlet också att tillståndet uppträder igen.4. sobril


Sobril används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Sobril kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel vid depressioner med inslag av ångest.


5. buspiron

Buspiron Actavis används för långtidsbehandling av ångest, oro och rastlöshet utan panikattacker. Ångesten kan vara primär men också bero på annan sjukdom eller beroende av alkohol. Buspiron Actavis påverkar en signalsubstans (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångest- och spänningstillstånd dämpas.


6.Fluoxetin

Fluoxatin Mylan är ett antidepressivt läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Fluoxetin Mylan används vid:

• Depression

• Tvångstankar och tvångshandlingar

Bulimi (hetsätning)7. Nozinan

Nozinan används vid schizofreni, mani och vissa andra psykotiska tillstånd, vid paranoida tillstånd som t.ex förföljelseidéer och sjuklig misstänksamhet samt vid svåra smärttillstånd, antingen ensamt eller tillsammans med smärtstillande medel för att förstärka effekten av dessa.


8. Lergigan

Lergigan används mot spänning och ångest vid nervösa besvär och alkoholmissbruk. Sömnrubbningar. Svår oro. Som lugnande medel före operation och tandingrepp. Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka. Hudklåda och allergier. Illamående och yrsel. Överdriven upprymdhet.


9. THERALEN

Theralen har lugnande och sömngivande egenskaper. Theralen motverkar illamående och kräkningar. Theralen lindrar allergier och har även klådstillande egenskaper.

Theralen används vid orostillstånd och sömnstörningar hos barn (över 2 år) och vuxna. Beteenderubbningar hos barn (över 2 år). Kräkningar hos barn (över 2 år). Klåda och allergier. Theralen används även som lugnande medel före narkos.


Orostillstånd och andra symtom till följd av alkoholmissbruk eller narkomani.


10. oxascand

Oxascand används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.


Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av. Därför kan Oxascand underlätta insomningen.


11. Behepan

Perniciös anemi

är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Behepan ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Brist på vitamin B12 kan också uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

12. Vad används Propavan för?

Propavan används som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar.


13. ZOLOFT

Det verksamma innehållsämnet i Zoloft är sertralin. Sertralin tillhör en grupp läkemedel som kallas SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.Zoloft kan användas för att behandla

depression och förebygga återkommande depression (hos vuxna)

social fobi (hos vuxna)posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (hos vuxna)paniksyndrom (hos vuxna)

tvångssyndrom (OCD) (hos vuxna, samt barn och ungdomar i åldersgruppen 6-17 år).


14. METOPROLOL

Metoprololsuccinat tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

Dessa används för att behandla:

- Högt blodtryck.

- Kärlkramp (smärta i bröstet som orsakas av förträngning i hjärtats blodkärl).

- Oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

- Stabil symtomgivande hjärtsvikt (nedsatt pumpfunktion i hjärtat) tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt.

- Hjärtklappning orsakad av hjärtsjukdom.

Dessa används också för att förebygga:


- Ytterligare hjärtinfarkt eller skada på hjärtat efter en hjärtinfarkt.

- Migrän.


15. MEDIKINET

Medikinet depotkapslar innehåller metylfenidathydroklorid som aktiv substans. Även ordet metylfenidat kommer att användas i denna bipacksedel.Vad används det för

Medikinet depotkapslar används för behandling av beteendestörningar som kallas ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders)16. Strattera

Strattera är ett läkemedel utan centralstimulerande effekt som används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos ungdomar och barn från 6 år, som en del av ett vårdprogram där även psykologiska, sociala och utbildningsåtgärder ingår.

Strattera innehåller atomoxetin som ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt i hjärnan och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Strattera hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Strattera har inte visat sig vara beroendeframkallande.


Har som sagt inte fått någon bra effekt av någon av dessa mediciner. Men funderar på att påbörja medicineringen igen och ge det ett nytt försök. Men jag ser verkligen inte fram emot att få alla hemska biverkningar igen. För ett par år sedan skrev jag upp alla biverkningar som jag drabbats av och det blev en LÅNG lista!


vanföreställningar (hallucinationer).

SSRI discontinuation syndrome (brain zaps)

mardrömmar,

ångest

domningar

stickningar,

skakningar,

muskelsträckning,

bristande uppmärksamhet,

synstörningar,

ofrivilliga muskelsammandragningar,

onormal koordination,

minskade känslor,

talsvårigheter,

migrän,

svårigheter att svälja,

yrsel,

huvudvärk,

diarré,

illamående,

muntorrhet,

trötthet.

halsont,

ökad aptit,

depression,

känna sig konstig,

upprördhet

oro,

minskat sexuellt intresse,
öronringningar,

hjärtklappning,

värmevallningar,

gäspningar,

magont,

orolig mage,

ökade svettningar,

muskelvärk,

 likgiltighet,

onormala tankar,

kramper,

kallsvettning,

ryggont,

muskelryckningar,

behov att kissa på natten,

problem med att kissa,

sjukdomskänsla,

svaghet,

törst,

viktuppgång.

aggression,

förföljelsemani,

självmordstankar, o

normala rörelser,

svårigheter att röra sig,

fläckar framför ögonen,

dubbelseende,

ljuset sticker i ögonen,

dålig cirkulation i armar och ben,

talsvårigheter,

hicka,

ont i munnen,

sår på tungan,

tungproblem,

munsår,

torr vagina,

underlivsflytning,

 hemska onormala drömmar,

självmordsbeteende,

problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning och gångsvårigheter),

svimningsanfall,

ledvärk,

,darrningar,

stelhet,

ryckningar eller skakningar i t.ex händer och fingrar.

ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser

Blodtrycksfall och hjärtklappning som medför risk för svindel kan förekomma.

Dåsighet,

Retlighet,

smakförändring, '

sömnproblem, som abnorma drömmar och sömnlöshet,

aptitlöshet,

sömnighet,

förvirring,

nervositet,

försämrad koncentrationsförmåga,

panikattacker

gäspningar,

synstörningar, som dimsyn,

Tankar på att skada sig själv/begå självmord.

ökad benägenhet för blåmärken och blödningar.

ökad muskelspänning,

klåda och brännande känsla utan uppenbar orsak (parestesi),

darrningar.

klumpighet balanssvårigheter,

plötsliga ofrivilliga onormala rörelser,

Problem att fokusera blicken.

Aptitförlust, 

tandagnisslan/tandbitning,.

Svaghet, energilöshet (asteni). 

onormala hudsensationer såsom kittlande känsla,

apati.

Nästäppa..

Trög mage.

lätta darrningar,

stelhet,

 en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla.

Hjärtklappning.

. aggressivitet,

 Nervositet,

rastlöshet,

ostadighetskänsla.

insomningssvårigheter, 

drömstörningar.

Ilska/fientlighet,

”Myrkrypningar”,

domningskänsla,

 Ringande ljud i öronen.

irritabilitet.

viktökning

kraftlöshet,

svimning

blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma svårighet att påbörja rörelser,

rörelsetröghet,

rastlöshet i benen,

Svimningskänsla vid stående på grund av lågt blodtryck, b

alanssvårigheter

hjärtklappning,

magsmärta,

andfåddhet utan fysisk ansträngning.

stickningar i huden,

nedsatt koncentrationsförmåga,

torra eller irriterade ögon,

rinnande näsa,

håravfall,

glömskhet,

humörsvängningar,

öronsusningar,  

muskelsvaghet,

andningssvårigheter,

nedstämdhet,

uppjagad sinnesstämning,

aggressivitet,

         
Av Sara Modigh - 3 mars 2012 01:30

"Strattera är ett läkemedel utan centralstimulerande effekt som används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos ungdomar och barn från 6 år, som en del av ett vårdprogram där även psykologiska, sociala och utbildningsåtgärder ingår.

Strattera innehåller atomoxetin som ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt i hjärnan och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Strattera hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Strattera har inte visat sig vara beroendeframkallande."

 

Ja, för ungeför en vecka sedan påbörjade ju jag den nya medicineringen. Den innebar att jag slutar äta venlafaxin och istället tar Strattera och lergigan. Men eftersom Stratteran är långtidsverkande kan jag inte riktigt avgöra om den ger nån effekt än. Det är bara att vänta ett par veckor till. Jag har inte känt av någon förändring ännu. Känner mig mest trött. Dagen efter man tagit sömntabletter trött. Det är ganska obehagligt och jag blir lätt irriterad. Men jag hoppas att detta är övergående biverkningar och att dom försvinner snabbt. Om dom fortsätter vill jag nämligen inte ha denna medicineringen mer. Jag är rätt trött på alla misslyckade medicinförsök, önskar verkligen att detta ska funka. Jag hoppas att det ska funka. Men har tappat all tro på att mediciner kommer kunna hjälpa och i och med det kan jag ju inte ens få placeboeffekt. För försöka intala mig själv att dom funkar så kanske jag kan lura hjärnan att tro att dom hjälper. Placebo är ju en väldigt stark sak. 

tablett 

*Fungera, Fungera,Fungera, Snälla Fungera*

 

Av Sara Modigh - 4 januari 2011 11:30

Colorful food is healthy food, right?


Åh va trött jag  är på alla tabletter!
Har slarvat hur mycket som helst med mina mediciner den senaste tiden, och de märks.
Mår skit och har svårt att hantera detta med Fluffis. 
Förstår inte hur man kan göra så mot en annan människa. 
För Ghost ägare sa att de va en skada som gjorde att hans ögon rann.
Aja. 
Nu är iallafall Fluffis sjuk, så får se vad som händer.

Borde ta min medicin. Men jag orkar verkligen inte.
Varför gör jag så här fast jag vet att jag blir dålig när jag slarvar med medicinerna?
De är så jäkla dumt av mig, nu mår jag så dåligt att jag inte klarar att ta dom pga all ångest. 
Gah , jobbigt

Om Mig


Mitt namn är Sara, jag är i tjugoårsåldern och lever med ett flertal diagnoser. Vardagen är inte lätt när man lider av psykisk ohälsa och alla fördomar man stöter på i vardagen gör inte saken lättare. Jag bloggar om psykisk ohälsa för att minska tabun

  Polyhymnia__@hotmail.com

Copyright

 

Besöksstatistik

Sök i bloggen

Gilla bloggen på Facebook

 

Min instagram

Kategorier

Arkiv

Senaste kommentarerna

Följ bloggen

Follow on Bloglovin saramodigh

 

Länkar

Hjärnkoll

Gör som jag, visa att du tycker att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Visa ditt stöd på www.hjarnkoll.se

 

RSS

Follow

Gästbok

Dela Bloggen


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se